Inleiding

In dit raadsprogramma staat de gemeente zelf centraal. Het gaat over de directe relatie tussen de gemeente en de inwoners, aan de ene kant via het door de Eindhovenaren democratisch verkozen bestuur en aan de andere kant via de directe dienstverlening aan de inwoners van Eindhoven. Wij willen borg staan voor een bestuur waarin de mensen in de stad zich goed vertegenwoordigd voelen. Ook willen we hoogwaardige dienstverlening bieden aan onze individuele inwoner. Onze opgaven van morgen liggen in de dynamiek tussen overheid en samenleving. Dat vraagt om een dienende overheid die ontwikkeling mogelijk maakt zonder het publiek belang uit het oog te verliezen. Wij spelen onze rol in een netwerk van gelijkwaardige partners. Soms moeten we verbinden, soms zullen we los moeten laten. Op een aantal thema’s zoals veiligheid pakken we een daadkrachtige rol. Eindhoven staat bekend om haar ‘multiple helix’- samenwerking. Deze intensieve samenwerking is voor ons een metafoor voor de wijze waarop wij als bestuur de stad vooruit willen stuwen. We werken daarbij al lang niet meer alleen binnen de grenzen van onze eigen gemeente. Het schaalniveau van samenwerking en belangenbehartiging wisselt naar gelang de opgave. Soms in de stad of in het stedelijk gebied, soms in de regio of binnen Brabant, soms op het niveau Amsterdam en Rotterdam of in internationale allianties. Wij voelen ons daarbij ook verantwoordelijk voor een goede samenwerking in de regio op de maatschappelijke en economische vragen van de stad en om krachten te bundelen. De uitdaging van nu is het vasthouden, versterken en vernieuwen van deze verbindingen.