In het kader van de WNT zijn voor een drietal topfunctionarissen de gegevens verstrekt. Hiervan heeft één topfunctionaris betrekking op de functie gemeentesecretaris, waarbij zowel sprake is van een periode van inhuur en vervolgens een periode van vast dienstverband. Twee topfunctionarissen hebben betrekking op de functie van griffier.  

1.a. Bezoldiging topfunctionarissen (met dienstbetrekking)

bedragen x € 1

ML Wilke

J Verheugt

HPC Verbruggen

Functiegegevens

Gemeente-secretaris

Griffier

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2017

12/03 – 31/12

01/01 – 31/12

01/12 – 31/12

Deeltijdfactor in fte

1

1

1

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

105.111

110.438

7.818

Beloningen betaalbaar op termijn

13.913

16.682

1.092

Subtotaal

119.024

127.120

8.910

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

146.288

181.000

15.373

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

119.024

127.120

8.910

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016

N.v.t.

01/01 – 31/12

N.v.t.

Deeltijdfactor 2016 in fte

1

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

106.214

Beloningen betaalbaar op termijn

14.373

Totale bezoldiging 2016

120.587

1.b. Leidinggevende topfunctionarissen (zonder dienstbetrekking)

bedragen x € 1

ML Wilke

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Kalenderjaar

2017

2016

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)

01/01 – 11/03

12/09 – 31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

3

4

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 176

€ 175

Maxima op basis van de normbedragen per maand

67.500

96.000

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

163.500

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?

Ja

Bezoldiging in de betreffende periode

38.808

72.576

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

111.384

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

Totale bezoldiging, exclusief BTW

111.384

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.