Algemeen

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer van de openbare ruimte. Deze openbare ruimte bestaat uiteen aantal kapitaalgoederen:

  • wegen, openbare verlichting en kunstwerken (collegeproduct 4.1);
  • groen (collegeproduct 4.2);
  • water inclusief Riolering (collegeproduct 4.3).

Het onderhoud van kapitaalgoederen waarborgt de continuïteit van de voorzieningen. Het onderhoud is onderverdeeld in:

  • cyclisch jaarlijks onderhoud: dagelijks of cosmetisch onderhoud, zoals papier prikken, onkruidbestrijding, straatvegen en snoeien;
  • curatief onderhoud; naar aanleiding van meldingen. De drie O’s: onvoorzien, onvermijdbaar, onuitstelbaar, zijn hiervan toepassing. Noodzakelijk voor permanente gebruikskwaliteit Openbare Ruimte;
  • groot onderhoud zoals renovatie beplantingen en bomen, opnieuw bestraten en asfaltrenovaties.