Inleiding

Het veiligheidsbeleid in 2017 heeft zich gericht op de door de gemeenteraad geformuleerde veiligheidsprioriteiten, zoals opgenomen in het Beleidskader Integrale Veiligheid 2014-2017. In aansluiting hierop is in 2016 het Programma Veiligheid 2016-2017 vastgesteld.
De nadruk heeft gelegen op de geprioriteerde thema’s High Impact Crimes (woninginbraak, overvallen en straatroof), Risicojeugd (jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit), Overlast (waaronder woonoverlast), Veilig Uitgaan en Georganiseerde/ondermijnende criminaliteit met als prioriteiten allereerst mensenhandel en hennepteelt. Naast de geprioriteerde thema’s uit het beleidskader is er, conform opdracht van de raad, in 2017 extra aandacht besteed aan de aanpak van veelvoorkomende vermogenscriminaliteit (auto-inbraak, fietsendiefstal en zakkenrollerij), en radicalisering & polarisatie.