Inleiding

De transformatie sociaal domein, bekend onder de naam WIJeindhoven bestaat uit de sociale basis (nuldelijn), de generalistenteams (eerste lijn) en de specialistische zorg (tweede lijn). Centraal in deze transformatie staat de inwoner, die zoveel mogelijk regie houdt over zijn eigen leven. In de ondersteuning van inwoners willen we de beweging maken van de tweede lijn, naar de eerste lijn en de sociale basis. Dit collegeprogramma richt zich op de sociale basis, ook wel de nulde lijn genoemd. Hierin maken we onderscheid tussen samenkracht en sociale basisvoorzieningen.