Omschrijving (bedragen * € 1.000)

baten/
lasten

begroting 2017

realisatie 2017

verschil

RP 1 - Sociale basis

- toevoeging aan reserve internationale school

lasten

-398

-251

147

- toevoeging aan reserve financieringsfonds MIP

lasten

-500

-500

0

- toevoeging aan reserve wko's

lasten

-12

-12

0

- onttrekking aan reserve huisvesting onderwijs

baten

27

27

0

- onttrekking aan reserve internationale school

baten

837

837

0

- onttrekking aan reserve wko's

baten

5

5

0

RP 3 - Economie, cultuur en sport

- toevoeging aan reserve buurtsportcoaches

lasten

-16

-16

0

- toevoeging aan reserve aankoop kunstvoorwerpen

lasten

-232

-232

0

- toevoeging aan reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum

lasten

-350

-350

0

- onttrekking aan reserve aankoop kunstvoorwerpen

baten

232

258

26

- onttrekking aan reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum

baten

350

909

559

RP 4 - Openbare ruimte

- toevoeging aan reserve groot onderhoud

lasten

-7.425

-7.425

0

- toevoeging aan reserve bodemsanering

lasten

-332

-332

0

- toevoeging aan reserve financieringsfonds MIP

lasten

-1.124

-1.124

0

- onttrekking aan reserve financieringsfonds MIP

baten

1.690

1.690

0

RP 5 - Ruimtelijke inrichting

- toevoeging aan reserve biomassacentrale Meerhoven

lasten

-40

-40

0

- toevoeging aan risicoreserve PSV

lasten

-329

-329

0

- onttrekking aan reserve financieringsfonds MIP

baten

4

4

0

- onttrekking aan reserve volkshuisvesting

baten

25

25

0

RP 6 - Bestuur, dienstverlening en veiligheid

- toevoeging aan reserve egalisatie overhead projecten

lasten

-158

-158

0

- toevoeging aan reserve burgerzaken

lasten

-447

-509

-62

- toevoeging aan reserve opkomst verkiezingen

lasten

-11

-11

0

- toevoeging aan reserve maatschappelijk nut projecten

lasten

-111

-111

0

- toevoeging aan reserve financieringsfonds MIP

lasten

-6.081

-6.081

0

- toevoeging aan risicoreserve PSV

lasten

-69

-88

-19

- toevoeging aan reserve voorbereidingskrediet investeringen

lasten

-500

-500

0

- onttrekking aan saldireserve specifiek

baten

100

100

0

- onttrekking aan reserve burgerzaken

baten

307

307

0

- onttrekking aan reserve financieringsfonds MIP

baten

500

500

0

RP 7 - Overhead

- toevoeging aan reserve duurzaamheidsfonds SVGG

lasten

-323

-755

-432

Totaal structurele toevoegingen en onttrekking aan reserves

-14.381

-14.162

219