Inleiding

De gemeente Eindhoven heeft de ambitie om een leefbare en aantrekkelijke stad te zijn op het gebied van wonen, werken, en recreëren. Dit geldt zowel voor bewoners als bezoekers. Daarbij staat de kwaliteit van leven voorop en staan bij de uitwerking klimaatbestendigheid, gezonde verstedelijking en innovatie voor en door de stad centraal. Dit doen we samen met en ten dienste van onze partners: bewoners, woningbouwcorporaties, kennisinstellingen, andere overheden en bedrijven (bijvoorbeeld in quadruple helix- verband).