Inleiding

Met het doel de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren is in 2017 met diverse partners (zoals politie, Openbaar Ministerie, belastingdienst, Regionaal Informatie en Expertise Centrum), zowel lokaal als regionaal, samengewerkt om te komen tot strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en fiscale interventies.
Daarnaast hebben we samengewerkt met uiteenlopende partners zoals de veiligheidsregio, om ramp- en crisissituaties te voorkomen en verminderen.