Bedragen in euro's 

Groep/
Lening-
Nummer

Naam geldnemer

Naam geldgever

Oorspr.
bedrag geldlening

Deel
gewaarborgd door gemeente

Restant
geldlening
per
01-01-2017

Totaalbedrag
(buiten)gewone aflossing
(-/- = storting)

Restant geldlening
per

31-12-2017

Totaal

Door de gemeente gewaarborgd

Totaal

Door de gemeente gewaarborgd

Gezondheids
zorg

2015

SGE

NWB

782.771

100%

287.015

287.015

26.092

260.923

260.923

2016

SGE

BNG

610.087

100%

476.212

476.212

25.697

450.515

450.515

2017

SGE

BNG

1.168.884

100%

940.939

940.939

50.001

890.938

890.938

2024

Stg. Combinatie Jeugdzorg

BNG

625.366

100%

446.690

446.690

89.338

357.352

357.352

2112

Stg. Combinatie Jeugdzorg

BNG

5.000.000

100%

3.333.333

3.333.333

166.667

3.166.667

3.166.667

8.187.108

5.484.189

5.484.189

357.795

5.126.395

5.126.395

Cultuur

2107

Lumens Groep

Rabobank

1.000.000

100%

1.000.000

1.000.000

0

1.000.000

1.000.000

2108

Lumens Groep

Rabobank

1.500.000

100%

1.043.918

1.043.918

75.236

968.682

968.682

2034

Plaza Futura

Rabobank Eindhoven

136.134

100%

15.881

15.881

6.807

9.075

9.075

2028

Stg. Centrum  voor de Kunsten

BNG

3.914.211

100%

3.198.863

3.198.863

75.884

3.122.979

3.122.979

2029

Stg. Complex

BNG

1.320.989

100%

851.819

851.819

139.926

711.893

711.893

2060

Vrienden van het Dafmuseum

Rabobank

514.285

100%

180.003

180.003

25.714

154.289

154.289

8.385.619

6.290.485

6.290.485

323.568

5.966.917

5.966.917

Sport

2129a

HC Oranje Rood

ABN AMRO

500.000

50%

495.754

247.877

49.992

445.762

222.881

2129b

HC Oranje Rood

ABN AMRO

1.000.000

25%

995.674

248.919

49.992

945.682

236.421

2128

Oriolus

Rabobank

150.000

50%

92.500

46.250

23.750

68.750

34.375

2111

PSV Tegenbosch

SNS regio bank

152.750

50%

80.291

40.146

51.250

29.041

14.520

2116

Tennisvereniging ETV Volley

Rabobank Eindhoven

85.000

50%

32.424

16.212

5.124

27.300

13.650

2109

TV Bokt

Rabobank

170.215

100%

140.211

140.211

7.827

132.384

132.384

2130

Voetbalvereniging WODAN

BNG

700.000

71%

700.000

500.000

0

700.000

500.000

2112a

VV DBS

Rabobank Eindhoven

113.940

100%

103.812

103.812

844

102.968

102.968

2.871.905

2.640.666

1.343.426

188.779

2.451.887

1.257.199

Welzijn

2113

Stg Groendomein Wasven

ING

250.000

100%

250.000

250.000

0

250.000

250.000

2114

Stg Groendomein Wasven

ING

750.000

100%

687.310

687.310

12.540

674.770

674.770

1.000.000

937.310

937.310

12.540

924.770

924.770

Overige garanties

2115

Christelijke Gereformeerde Kerk

Nationaal Restauratiefonds

100.000

50%

73.772

36.886

3.057

70.715

35.358

2115a

Glasvezel Eindhoven bv

ABN/AMRO

970.000

80%

194.000

155.200

97.000

97.000

77.600

2131

Studio 040

Rabobank

70.000

80%

-66.502

66.502

53.202

1.140.000

267.772

192.086

33.555

234.217

166.159

Woningbouw

2068

Stg Archipel

BNG

3.591.958

100%

538.562

538.562

263.201

275.361

275.361

2086

Wooninc.

BNG

3.452.167

100%

3.001.941

3.001.941

157.091

2.844.850

2.844.850

2087

Wooninc.

BNG

508.234

100%

63.529

63.529

63.529

0

0

7.552.359

3.604.033

3.604.033

483.822

3.120.211

3.120.211

Totaal garanties

29.136.990

19.224.455

17.851.529

1.400.058

17.824.397

16.561.651