Inleiding

De complexiteit van de samenleving vraagt om een bestuur dat sensitief is voor de vragen vanuit de samenleving, daaraan dienstbaar is en tegelijkertijd haar rol pakt wanneer het publiek belang daarom vraagt. In dit collegeproduct brengen we de kosten van het bestuur en zijn directe ondersteuning onder. Het gaat daarbij om het voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming en sturen op de uitvoering daarvan.