Inleiding

Ons milieubeleid draagt bij aan een gezonde leefomgeving, optimaal gebruiken van grondstoffen en een duurzame ruimtelijke inrichting van de stad. Dat doen we door te hoog belaste situaties (bodem, geluid, lucht, risico’s externe veiligheid en straling) te saneren en restafval van huishoudens maximaal te hergebruiken. In Eindhoven en in de regionale context. Regionale samenwerking is nodig omdat veel van de milieugezondheidsbelasting in Eindhoven wordt veroorzaakt door het regionale verkeersnetwerk (wegverkeer).
Daarmee beogen we de gebruikskwaliteit van de nieuwe leefomgeving (wonen, werken, verkeer, groen, water) gezond te houden of te maken. Milieukwaliteit van de leefomgeving wordt stadsbreed gemonitord en voor iedereen inzichtelijk gemaakt. We willen bereiken dat uit huishoudens vrijkomend afval volledig wordt hergebruikt en dat de fysieke leefomgeving beheerst en gezond is.