Inleiding

Dit product omvat het speelveld van het alledaagse sociale leven in de stad; samenkracht. Samenkracht is de beweging naar eigen kracht en ‘samenredzaamheid’, waarbij het gaat om het totaal aan maatschappelijke initiatieven dat plaatsvindt in de stad en bijdraagt aan ontmoeting en aan samenleven. Inwoners worden actief gestimuleerd om zich in te zetten voor zichzelf, elkaar en voor hun stad. Door samenkracht te stimuleren en faciliteren dragen we bij aan de gewenste beweging van 2 à 1 à 0. In dit collegeproduct onderscheiden we als onderdelen:

  • Initiatieven en activiteiten met maatschappelijke waarde
  • Informele zorg en ondersteuning
  • Versterken positie inwoners