Inleiding

De transformatie WIJeindhoven vraagt om een krachtige sociale basis. De sociale basisvoorzieningen zijn die voorzieningen, die inwoners van de stad in staat stellen om hun eigen kracht te ontplooien en in te zetten. Ze zijn toegankelijk voor alle Eindhovenaren. Dit type voorzieningen is te gebruiken op eigen kracht en vanuit eigen regie, zonder tussenkomst van instanties. Het draagt derhalve bij onze wens om kwaliteit van (samen-)leven waar mogelijk in de sociale basis te realiseren, zonder ondersteuning uit de eerstelijns of tweedelijn. We onderscheiden drie onderdelen:

  • In stand houden en doorontwikkelen bestaande voorzieningen
  • Realiseren extra laagdrempelige voorzieningen
  • Verbeteren ‘matching’ vraag en aanbod