Inleiding

Publieke gezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid van inwoners te bevorderen en beschermen. De publieke gezondheid richt zich op “de gezondheid beschermende en gezondheid bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten”. Wij gaan graag uit van de positieve gezondheidsbenadering van Machteld Huber zoals deze ook wereldwijd wordt gehanteerd: ‘Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.'