Inleiding

In ons economisch- en arbeidsmarktbeleid zetten wij in op duurzame groei van de werkgelegenheid. Onze werkgelegenheidsprojecten moeten leiden tot duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt, waarbij we de vraag van de ondernemer steeds meer centraal zetten zonder daarbij het belang van de werkzoekende uit het oog te verliezen. In 2017 is onze aanpak daarom steeds meer op de mens (werkzoekende) en zijn kwaliteiten gericht, ook als het gaat om scholing. In de huidige krappe arbeidsmarkt ligt het accent op het zorgen dat we mensen aan het werk hebben en houden. Dit komt samen in het Regionaal Werkbedrijf, waarin wij samenwerken met werkgevers, werknemers (bonden), andere gemeenten, sociale werkplaatsen en onderwijsinstellingen. Onze aanpak is verder gericht op het aantrekken van internationaal talent,  het verlagen van drempels voor zelfstandigen en sociale ondernemingen en zorgen voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.