Inleiding

Het aanjagen van de economie in Brainport, haar bedrijvigheid en daarmee de banenmotor van onze regio blijft speerpunt in ons beleid. Dit staat ten dienste van een inclusieve samenleving, waarin ook voor de onderkant van de arbeidsmarkt plaats is. Het jaar 2017 stond in het teken van de Nationale Actieagenda Brainport, waarin we onze speerpunten concreet hebben gemaakt. We doen dat vanuit de meerwaarde en toegenomen verantwoordelijkheid die Brainport Eindhoven heeft voor de economische groei van Nederland als geheel. Om de concurrentiepositie op peil te houden zijn blijvende investeringen in het vestigingsklimaat, kennis en talent noodzakelijk. De eerste uitwerking van de Actieagenda richt zich op voorzieningen (sport, design en cultuur), aantrekken van talent (vestigingsklimaat en arbeidsmarkt) en benutten van kennis (innovatie en economische ontwikkeling) en omvat daarmee een groot deel van onze economische speerpunten. We zoeken tevens naar verrassende crossovers tussen technologie en de arbeidsmarkt. Zo maakte het Hubot uitzendbureau tijdens de Dutch Design Week zichtbaar in welke nieuwe beroepen mens en robot kunnen samenwerken en elkaar aanvullen. Daarnaast stimuleren we ondernemerschap onder meer door in te zetten op een goede dienstverlening voor startende en bestaande ondernemers en zetten we in op citymarketing en evenementen waarbij de citymarketingorganisatie Eindhoven365 een belangrijke rol heeft.