Inleiding

Het doel is om alle Eindhovenaren in beweging te brengen en te houden. Zo kunnen we de stad vitaler maken. Sporten en bewegen draagt namelijk bij aan een verbetering van de algehele gezondheid en het gevoel van welbevinden, een verbetering van leer- en werkprestatie en zorgt daarnaast voor verbinding en ontmoeting.
Het bevorderen van sport en bewegen in onze stad is van belang om zowel individuele als stedelijke ambities te kunnen realiseren. In ons sportaanbod staat de vraag vanuit gebruikers centraal. Op verschillende terreinen zetten we sport en beweeginterventies in als middel om doelen te bereiken op het brede vlak van onder andere gezondheid, vitaliteit en zingeving, cohesie en leefbaarheid, openbare ruimte, mobiliteit en economie.