Inleiding

Kunst en Cultuur zijn belangrijk voor de stad, omdat ze bijdragen aan het welzijn en de welvaart in Eindhoven. Culturele voorzieningen maken Eindhoven een aantrekkelijke stad om te wonen, te bezoeken, te werken en te verblijven. Ook krijgen mensen de kans om zich te ontwikkelen, te ontspannen en elkaar te ontmoeten. Met ingang van 2017 geeft stichting Cultuur Eindhoven uitvoering aan de Cultuurbrief 2017-2020, het nieuwe beleidskader voor het kunst en cultuurbeleid. Binnen dit beleidskader heeft stichting Cultuur Eindhoven nieuwe Regelingen opgesteld en gepubliceerd. Instellingen hebben op basis van deze nieuwe Regelingen aanvragen kunnen indienen. De Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2017-2020 is conform de kaders zeer flexibel en biedt kansen voor financiering van natuurlijke personen in Snelgeldfonds, projectfinanciering en meerjarige subsidies In PLUS- en BIS regeling.