Inleiding

Voor het oplossen van sociale problemen zijn in een aantal gevallen specialistische trajecten in de tweede lijn nodig. In die gevallen kan de generalist van Stichting WIJeindhoven (en bij jeugdigen ook de medisch verwijzer) specialistische ondersteuning inzetten. In dit collegeproduct onderscheiden we de volgende onderdelen:

  • Ondersteuning zelfstandig leven jeugdigen
  • Dagbehandeling/dagbesteding jeugdigen
  • Ondersteuning zelfstandig leven volwassenen
  • Maatschappelijke deelname en werk volwassenen
  • Maatregelen jeugdreclassering en Jeugdbescherming