Inleiding

Daar waar duurzame bijstandsonafhankelijkheid (nog) niet mogelijk is, wordt voorzien in een (tijdelijke) inkomensvoorziening aan Eindhovenaren. Hierbij worden de rechten en plichten van de inwoner in acht genomen.