Inleiding

In het sociaal domein streven we naar zelfredzaamheid voor alle inwoners van Eindhoven. Sommige inwoners hebben tijdelijk of structureel ondersteuning nodig om zelfredzaam te worden of te blijven. Een aantal specifieke voorzieningen kunnen hierbij ondersteunend zijn.
Het gaat hier om specifieke voorzieningen die een inwoner helpen om zo lang en duurzaam mogelijk zelfredzaam te blijven en thuis te kunnen wonen. Uitgezonderd zijn enerzijds uitkeringen en anderzijds thuisbegeleiding bij opvoeden/opgroeien of voor volwassenen en ouderen. Deze voorzieningen zijn opgenomen bij respectievelijk collegeproduct 2.5 en 2.6.

De gemeente Eindhoven kent een krachtig en sociaal armoedebeleid. Er wordt aandacht besteed aan de toenemende vraag naar beschermingsbewind. We leggen daarbij ook de focus op preventie zodat inwoners niet in de financiële problemen raken of er – als dat toch het geval is – eerder en met lichtere vormen van ondersteuning weer op eigen kracht uitkomen.
In dit collegeproduct onderscheiden we de volgende onderdelen: armoederegelingen, hulp bij het huishouden, overige voorzieningen Wmo 2007 (individuele en collectieve vervoersvoorzieningen, rolstoelen en woningaanpassingen), regeling Hulp bij het Huishouden Toelage (HHT) en leerlingenvervoer.