Inleiding

Dit product gaat over de generalistisch werkende eerste lijn. We hebben er in Eindhoven voor gekozen om de uitvoering van de eerstelijns taken te beleggen bij Stichting WIJeindhoven en middels subsidie hebben we hen de opdracht en bijbehorende financiële middelen verstrekt om:

  • Uitvoering te geven aan het principe: één huishouden; één plan; één contactpersoon.
  • De sociale basis in Eindhoven wijkgericht te versterken.
  • Het bieden van eerstelijnsondersteuning aan inwoners van Eindhoven die dat (tijdelijk) nodig hebben.
  • Het bepalen van de toegang tot specialistische tweedelijnsvoorzieningen aan inwoners van Eindhoven die dat (tijdelijk) nodig hebben.