Inleiding

De Woonvisie van de gemeente Eindhoven kent drie onderdelen: de ambitieuze, de solidaire en innovatieve stad. Zowel kwalitatief als kwantitatief wil de stad een goed woningaanbod bieden. Eindhoven is voor de Metropoolregio en voor het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) de start van de wooncarrière van veel instromers. De SGE is een roltrapregio. De krapte op de woningmarkt is de afgelopen tijd (nu de economische crisis voorbij is) snel toegenomen en een versnelling van woningbouwproductie is nodig. Eindhoven maakt afspraken over woningbouwproductie met de collega gemeenten in het SGE en met de provincie. We werken aan een woningbouwprogramma waarmee we kunnen voldoen aan de vraag op de woningmarkt (met onder andere aandacht voor middeldure huur), en dat de instroom van expats, arbeidsmigranten en studenten faciliteert (met onder andere aandacht voor flexwonen). De tweede pijler van de Woonvisie is de ambitie van een solidaire stad. Thema’s die in dat kader van belang zijn, zijn de afspraken met de corporaties over de productie van sociale huurwoningen, over de huurontwikkeling, en over duurzaamheid. Het fysieke en sociale domein werken intensief samen om de vraagstukken rond wonen en zorg te agenderen, in samenwerking met het veld. Innovatie zoeken we in nieuwe producten op de woningmarkt (Living labs, Tiny Houses), in nieuwe productiemethoden (3d geprinte woningen) en in processen (nieuwe vormen van samenwerking).